Bergmans, Dina

Dina

Bergmans

21-11-1909

Mill

25-2-2000

90

Langenboom

Delst, André van

Zeeland, Martinus Henricus van

origineel

1081

10-2-M

Bidprentje DinaBergmans
Bidprentje DinaBergmans