Broek, Marinus Aug.J. J. van den

Marinus Aug.J. J.

Tien

Broek van den

2-4-1938

Uden

31-5-2002

64

Langenboom

Willems, Truus

Peters, Diny

origineel

1122

10-17-M

Bidprentje Marinus Aug.J. J.Broek
Bidprentje Marinus Aug.J. J.Broek