Hagen, Johannes Dominicus van der

Johannes Dominicus

Wim

Hagen van der

9-2-1920

Langenboom

12-12-2003

83

Langenboom

Siroen, Margaretha Maria

origineel

1149

10-29-M

Bidprentje Johannes DominicusHagen
Bidprentje Johannes DominicusHagen