Bongers, Harrie

Harrie

Harrie

Bongers

2-10-1929

Zeeland

11-1-2007

77

nvt crematie

Koenen, Nellie

origineel

1207

10-53-M

Bidprentje HarrieBongers
Bidprentje HarrieBongers