Weem, Maria Johanna van de

Maria Johanna

Miet

Weem van de

31-5-1926

Mill

14-9-2007

81

onbekend

Wijst, Piet van der

origineel

1220

10-58-L

Bidprentje Maria JohannaWeem
Bidprentje Maria JohannaWeem