Hop, Henricus van der

Henricus

Hop van der

2-1-1892

Zeeland

23-4-1945

53

Zeeland

kopie

1345

4-33-R

Bidprentje HenricusHop