Gaal, Berdina van

Berdina

Gaal van

10-8-1876

Uden

19-8-1969

93

St.Hubert

Logtens, Antoon

origineel

1410

6-44-R

Bidprentje BerdinaGaal
Bidprentje BerdinaGaal