Lith, Hendricus van

Hendricus

Lith van

22-6-1874

Mill

8-9-1928

54

Langenboom

origineel

143

2-36-M

Bidprentje HendricusLith
Bidprentje HendricusLith