Bastiaans, Gertruda Jacoba

Gertruda Jacoba

Truus

Bastiaans

30-6-1926

Mill

13-4-1976

49

onbekend

Niet gevonden

origineel

1654

7-50-M

Bidprentje Gertruda JacobaBastiaans
Bidprentje Gertruda JacobaBastiaans