Dijk, Johannes Petrus van

Johannes Petrus

Dijk van

10-6-1906

Langenboom

4-1-1996

89

Zeeland

Vollenberg, Catharina Henrica

origineel

1836

9-45-M

Bidprentje Johannes PetrusDijk
Bidprentje Johannes PetrusDijk