Hagen, Piet Petrus Johannes van der

Piet Petrus Johannes

Piet

Hagen van der

21-7-1916

Langenboom

31-10-2003

87

Grave

origineel

1843

10-28-M

Bidprentje Piet Petrus JohannesHagen
Bidprentje Piet Petrus JohannesHagen