Verkerk, Sjaak

Sjaak

Sjaak

Verkerk

23-4-1928

Didam

25-9-2010

82

nvt crematie

Nibbeling, Tonnie

origineel

2209

11-6-Lo

Bidprentje SjaakVerkerk
Bidprentje SjaakVerkerk