Buts, Petronella Francina Maria

Petronella Francina Maria

Pieta

Buts

14-7-1944

Zeeland

25-3-2020

75

Grave

Bens, Harrie

origineel

2271

12-4-Ro

Bidprentje Petronella Francina MariaButs
Bidprentje Petronella Francina MariaButs