Bommel, Martinus van

Martinus

Bommel van

15-10-1860

Mill

28-2-1935

74

Langenboom

Jans, Cornelia

origineel

228

3-25-L

Bidprentje MartinusBommel
Bidprentje MartinusBommel