Hendriks, Theodora

Theodora

Hendriks

24-2-1880

Mill

24-2-1935

55

Langenboom

Wijdeven, Hermanus

origineel

232

3-24-M

Bidprentje TheodoraHendriks
Bidprentje TheodoraHendriks