Duijn, Hubertus Martinus van der

Hubertus Martinus

Duijn van der

9-2-1901

Mill

7-1-1964

62

Mill

Niet gevonden

origineel

2465

6-52-L

Bidprentje Hubertus MartinusDuijn
Bidprentje Hubertus MartinusDuijn