Raaijmakers, Henricus

Henricus

Raaijmakers

21-8-1869

Reek

29-7-1937

67

Langenboom

Arts, Geertrui

origineel

255

3-34-R

Bidprentje HenricusRaaijmakers
Bidprentje HenricusRaaijmakers