Balkum, Bets van

Bets

Bets

Balkum van

31-8-1939

Mill

2-4-2011

71

nvt crematie

Niet gevonden

origineel

3066

11-10-Ro

Bidprentje BetsBalkum
Bidprentje BetsBalkum