Zanden, Lamberta van der

Lamberta

Berta

Zanden van der

8-6-1929

Nistelrode

7-5-2015

86

Zeeland

Tillaart, Henricus Antonius van den

digitaal

3090

Bidprentje LambertaZanden
Bidprentje LambertaZanden