Wijst, Keesje van der

Keesje

Keesje

Wijst van der

6-12-1944

Langenboom

5-11-1946

1

Langenboom

origineel

386

4-41-R

Bidprentje KeesjeWijst
Bidprentje KeesjeWijst