Vugt, Annie van

Annie

Annie

Vugt van

12-11-1922

Dongen

27-6-2011

88

nvt crematie

Boxtel, Hubertus van

origineel

4435

11-12-Lb

Bidprentje AnnieVugt
Bidprentje AnnieVugt