Bakel, Petrus Cornelis van

Petrus Cornelis

Piet

Bakel van

21-8-1912

Langenboom

20-4-1950

37

Langenboom

origineel

450

5-2-L

Bidprentje Petrus CornelisBakel
Bidprentje Petrus CornelisBakel