Thijssen, Cornelis

Cornelis

Thijssen

28-4-1869

Mill

6-7-1944

75

Mill

kopie

4640

4-59-L

Bidprentje CornelisThijssen