Thijssen, Henricus

Henricus

Thijssen

21-11-1874

Mill

18-7-1957

82

Mill

Jans, Gertruda

kopie

4649

5-43-R

Bidprentje HenricusThijssen