Burgt, Mientje van der

Mientje

Mientje

Burgt van der

3-6-1944

Mill

20-4-1993

48

Swolgen

origineel

4673

9-87-M

Bidprentje MientjeBurgt
Bidprentje MientjeBurgt