Janssen, Cornelius

Cornelius

Janssen

20-6-1842

Linden

1-2-1919

76

Linden

origineel

4703

1-30-L

Bidprentje CorneliusJanssen
Bidprentje CorneliusJanssen