Heuvel, Johannes Henricus van den

Johannes Henricus

Heuvel van den

28-2-1898

Zeeland

24-12-1982

84

origineel

4712

9-89-L

Bidprentje Johannes HenricusHeuvel
Bidprentje Johannes HenricusHeuvel