Weem, Wilhelmina Maria van de

Wilhelmina Maria

Weem van de

28-4-1920

Mill

4-1-1979

58

Mill

origineel

4743

7-53-L

Bidprentje Wilhelmina MariaWeem
Bidprentje Wilhelmina MariaWeem