Weem, Martinus van de

Martinus

Tien

Weem van de

30-8-1916

Mill

4-7-1979

62

Mill

Weijers, Theodora

origineel

4762

7-54-L

Bidprentje MartinusWeem
Bidprentje MartinusWeem