Meulepas, Mariet

Mariet

Mariet

Meulepas

24-1-1939

Mill

7-5-2015

76

nvt crematie

Verstraten, Johannes Henricus

origineel

4764

11-35-Lo

Bidprentje MarietMeulepas
Bidprentje MarietMeulepas