Wijdeven, Hermanus

Hermanus

Wijdeven

26-10-1874

Mill

26-9-1953

78

Langenboom

origineel

492

5-19-L

Bidprentje HermanusWijdeven
Bidprentje HermanusWijdeven