Bisschops, Jacobus

Jacobus

Koos

Bisschops

19-8-1936

Mill

23-11-2004

68

nvt crematie

origineel

5065

10-96-R

Bidprentje JacobusBisschops
Bidprentje JacobusBisschops