Linden, Johannes van der

Johannes

Linden van der

15-8-1904

Zeeland

10-9-1955

51

Langenboom

origineel

507

5-25-M

Bidprentje JohannesLinden
Bidprentje JohannesLinden