Berg, Cornelis van den

Cornelis

Berg van den

5-8-1883

Zeeland

3-6-1961

77

Langenboom

Hendriks, Antonia

origineel

552

6-7-R

Bidprentje CornelisBerg
Bidprentje CornelisBerg