Lith, Henrica van

Henrica

Lith van

11-5-1878

Mill

15-3-1961

82

Langenboom

Hendriks, Johannes

origineel

553

6-7-M

Bidprentje HenricaLith
Bidprentje HenricaLith