Daamen, Antoon

Antoon

Antoon

Daamen

26-2-1901

Duitsland

1-6-1982

81

Canada

Hendriks, Henrica

digitaal

5606

Bidprentje AntoonDaamen
Bidprentje AntoonDaamen