Beelen, Mina

Mina

Mina

Beelen

3-11-1913

Mill

28-12-2000

87

Wilbertoord

Toonen, Wilhelmus Mart. Ant.

digitaal

5619

Bidprentje MinaBeelen
Bidprentje MinaBeelen