Kuijpers, Hendricus

Hendricus

Kuijpers

28-1-1847

Cuijk

14-11-1920

73

Langenboom

origineel

60

2-6-L

Bidprentje HendricusKuijpers
Bidprentje HendricusKuijpers