Gelap, Petronella

Petronella

Gelap

11-8-1887

Mill

25-1-1965

77

Langenboom

Ras, Henricus van

origineel

603

6-24-M

Bidprentje PetronellaGelap
Bidprentje PetronellaGelap