Berg, Petrus Martinus van den

Petrus Martinus

Piet

Berg van den

28-2-1920

Langenboom

25-9-1972

52

Langenboom

origineel

672

7-11-R

Bidprentje Petrus MartinusBerg
Bidprentje Petrus MartinusBerg