Jacobs, Johannes Peter

Johannes Peter

Jacobs

26-4-1904

Mill

30-11-1974

70

Langenboom

Verwijst, Anolda Francisca

origineel

694

7-20-R

Bidprentje Johannes PeterJacobs
Bidprentje Johannes PeterJacobs