Eck, Bardina van

Bardina

Eck van

1-5-1894

Mill

18-11-1977

83

Langenboom

Lamers, Johannes

origineel

729

7-36-R

Bidprentje BardinaEck
Bidprentje BardinaEck