Bakel, Cornelis Jacobus van

Cornelis Jacobus

Koos

Bakel van

19-12-1907

Langenboom

29-6-1982

74

Langenboom

Selten, Anna Catharina

origineel

780

8-16-M

Bidprentje Cornelis JacobusBakel
Bidprentje Cornelis JacobusBakel