Berg, Adriana van den

Adriana

Mieke

Berg van den

9-6-1912

Zeeland

4-4-1987

74

Langenboom

Kuppen, Johannes Josephus

origineel

844

8-45-R

Bidprentje AdrianaBerg
Bidprentje AdrianaBerg