Bergmans, Theodorus

Theodorus

Theo

Bergmans

17-8-1920

Mill

2-1-1990

69

nvt crematie

origineel

899

9-1-L

Bidprentje TheodorusBergmans
Bidprentje TheodorusBergmans