Lange, Harrie

Harrie

Harrie

Lange

9-1-1912

Mill

26-9-1990

78

nvt crematie

origineel

909

9-7-M

Bidprentje HarrieLange
Bidprentje HarrieLange