Cruijsen, Riek van der

Riek

Riek

Cruijsen van der

31-5-1915

Mill

12-10-1991

76

Langenboom

Boxtel, Frans van

origineel

929

9-15-L

Bidprentje RiekCruijsen
Bidprentje RiekCruijsen