Bommel, Hendricus van

Hendricus

Bommel van

12-7-1868

Mill

27-6-1958

89

Langenboom

Jans, Geertruda

origineel

522

5-34-R

Bidprentje HendricusBommel
Bidprentje HendricusBommel